Wednesday, October 22, 2014

Touch Me Not
'Your touch is like a fire, yet my heart bleeds for you.'
~P Montoya~

 My personalized avatar :)


Si Max ay isang popular na sophomore sa San Luis University. Mayaman ito, suplado at guwapo. However, Max has a secret. Malakas ang kutob ni Andeng na may kinalaman ang binata sa isang masamang panaginip na  patuloy na tumatakot sa kanya gabi-gabi.  Alam ni Andeng  na totoong nangyari ang bangungot na iyon. May ginawa si Max sa kanya. And she intends to find out.

Madidiskubre ni Andeng ang lihim ng binata. She would have to avoid Max at all cost.

Unfortunately,  magiging malakas ang tawag ng pag-ibig. Despite of all the odds, Andeng will find herself risking her heart to someone who may never hold or touch her.


No comments:

Post a Comment

adsense

Like Us On Facebook